Dr. Öğr. Ü. Hasan Hüseyin GÖKPINAR
13 Ocak 2020

Dr. Hasan Hüseyin Gökpınar

Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum yeri                : İzmir- Aralık 1984

Medeni hali                : Evli-Bir çocuk

Dil                               : Türkçe, İngilizce

E-mail                        : hasanhuseyin.gokpinar@ksbu.edu.tr

Telefon                      : +902742652300-01

İlgi alanları                : Ağrı tedavisi (ultrason eşliğinde veya kör girişimsel işlemler), kas-iskelet/ omurga, manuel terapi, spastisite (ultrason eşliğinde veya kör botulinum toksin tedavisi), multipl skleroz, travmatik beyin yaralanması, inme, spinal kord yaralanmaları ve pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon

ÇALIŞMA DURUMU VE EĞİTİM

2019- halen                 Dr.Öğr.Üyesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

2017-2019                   Başhekim, Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

2015-2017                   Uzman hekim, Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

2009-2014                   Tıpta uzmanlık ihtisası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tez: “Diz Osteoartritli Hastalarda Tüm Vücut Titreşim Egzersizlerinin Ağrı, Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • FTR board sertifikası: Ulusal FTR Yeterlik Sınavı Başarı Belgesi- 12. Yeterlik Sınavı. 28 Aralık 2014. Ege Üniversitesi, İzmir.

2002-2008                   Tıp öğrencisi, İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi (3.52/4.00)

1999-2002                   Eskişehir Fen Lisesi (Onur Kurulu Sınıf Temsilciliği, 4.87/5.00)- Eskişehir

1995-1999                  Ali Güral Anadolu Lisesi (5.00/5.00)-Kütahya

1991-1995                  Atatürk İlkokulu (5.00/5.00) -Kütahya

YURTDIŞI DENEYİMİ

06/2005- 08/2005        Visitor, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Buehler Center on Aging Summer Program in Geriatrics and Gerontology, Chicago, USA

ÖDÜLLER VE BURSLAR

 • Türk Petrol Vakfı Bursu (2002-2008)
 • Türk Kardiyoloji Derneği Bursu (2005-2008)
 • İstanbul Üniversitesi Rektörlük Bursu (2002-2008)
 • Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Bursu (2002-2008)
 • Deniz Feneri Derneği Bursu (2002-2006)

KİTAP BÖLÜMÜ

1. Gökpınar, HH. (2018). Rehabilitasyonun Robotik Geleceği. Hamza Sucuoğlu (Ed.), In: Robotik Rehabilitasyon (s. 167-186). Ankara: Güneş Tıp

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Ismail Saracoglu; Meltem Isintas Arik; Emrah Afsar; Hasan Huseyin Gokpinar. The short-term effects of Neuroscience Pain Education on quality of life in patients with chronic low back pain: a single-blinded randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine, 33 (2020) 101046ISSN: 1876-3820, Page: 101046 (Available online 23 December 2019, 101046)

 2. Sucuoglu H, Tuzun S, Akbaba YA, Uludag M, Gokpinar HH. Effect of Whole-Body Vibration on Balance Using Posturography and Balance Tests in Postmenopausal Women.Am J Phys Med Rehabil. 2015 Jul; 94(7):499-507.

 3. Gun K, Uludag M, Cidem M, Akman T, Ozbayrak S, Ornek NI, Gokpinar HH, Akman M, Akarirmak U. Sexual dysfunction in premenopausal women with fibromyalgia.Acta Medica Mediterranea 2014; 11(1):76-77.

 4. Sari H, Uludag M, Gun K, Mogulkoc N, Gokpinar HH.Multi-level Thoracic Disc Herniations in a Young Female.Am J Phys Med Rehabil. 2013 Jun; 92(6):551.

ULUSAL YAYINLAR

1. M.Uludağ, H.H.Gökpınar, H.Battal, A.Ösme, L.Bashirov, E.Bucak, Ü.Akarırmak.

Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlanan Adayların Bölüm Tercihleri: Fiziyatri Veya Diğerleri?

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 24(3):53-9.

SÖZLÜ SUNUMLAR

1.Murat Uludağ,  Hasan Hüseyin Gökpınar, Hasan Battal, Abdullah Esme, Latif Bashirov, Emre Bucak, Ülkü Akarırmak. Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlanan Adayların Bölüm Tercihleri: Fiziyatri veya Diğerleri. 5. Türk Romatoloji Kongresi 27-31 Mart 2012 Antalya, Türkiye.

2. Murat Uludağ, Hidayet Sarı, Kerem Gün, Hasan Hüseyin Gökpınar, Hamza Sucuoğlu, Hasan Battal, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Merih Sarıdoğan, Ülkü Akarırmak.İstanbul Belediye Otobüsü (İETT) Şoförlerinde Kas İskelet Sistemi Ağrıları ve Mesleki Psikososyal Risk Faktörleri Arasındaki İlişki.23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya, Türkiye.

3. Sibel Süzen Özbayrak, Hasan Battal, Hasan Hüseyin Gökpınar, Erhan Yüksek, Mihriban Dalkıran Varkal, Murat Uludağ, Murat Emül. Fibromiyalji Hastalarında Yüzden Duygu İfadelerini Tanıma Yeteneği. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 25-29 Mart 2014 Antalya, Türkiye.

4. Mecbure Nalbantoğlu, Sinem Yazıcı, Hasan Hüseyin Gökpınar, Murat Yalçın , Hülya Apaydın, Figen Varlıbaş, Sibel Özekmekçi, Sabri Aydın, Bashar Abuzayed, Selin Yağcı, Murat Mengi, Murat Hancı. Homosistinürili Bir Hastada Distoninin Derin Beyin Stimülasyonu İle Başarılı Tedavisi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 4-9 Aralık 2010 Antalya, Türkiye.

5. İsmail Saraçoğlu, Hasan Hüseyin Gökpınar, Meltem Işıntaş Arık. Manuel Tedavi Uygulanan Kronik Bel Ağrısında Nöroplastik Ağrı Eğitiminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Çalışma. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 29 Kasım-1 Aralık 2018 Ankara, Türkiye.

6.Aslan, B., Işıntaş Arık, M., Gökpınar, H.H. Kronik bel ağrısının sarkopeni ve engellilik üzerine etkisi. 1. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi 11-14 Nisan, 2019 Özet Bildiri Kitabı. Kırşehir, Türkiye.

7. Eda Özge Okur, Meltem Işıntaş Arık, Mintaze Kerem Günel, Hasan Hüseyin Gökpınar, İsmail Okur. Serebral Palsili Çocuklarda Dual Taskın Yürüyüş Parametreleri Üzerine Olan Etkisi. 5. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. Kasım 21-23, 2019 Ankara, Türkiye

POSTERLER

 1. Akarirmak U, Sari H, Uludag M, Ozbayrak S, Battal H, Gokpinar HH, Aras S. The Correlation Among Macromastia, Spinal Pain, Thoracic Kyphosis and Fall Risk. ACR/ARHP annual Meeting 2013, San Diego, USA
 2. Hidayet Sarı, Hamza Sucuoğlu, Ülkü Akarırmak, Murat Uludağ, Kerem Gün, Hasan Hüseyin Gökpınar. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sekonder Hiperparatiroidizme Bağlı Şiddetli Renal Osteodistrofi ve Paratiroidektomi ile Düzelme. 4.Ulusal Osteoporoz Kongresi. 27-30 Ekim 2011, Antalya
 3. Kerem Gün, Merih Sarıdoğan, Murat Uludağ, Hidayet Sarı, Hamza Sucuoğlu, Hasan Hüseyin Gökpınar, Hasan Battal, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Ülkü Akarırmak.Bel Ağrılı Hastalar: Hangi Tedaviyi ve Hangi Doktoru Öncelikle Tercih Ediyorlar? .23.Ulusal FTR Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya, Türkiye.
 4. Tolga Akman, Murat Uludağ, Sibel Süzen Özbayrak, Kerem Gün, Nurettin İrem Örnek, Hasan Hüseyin Gökpınar, Muharrem Çidem, Ülkü Akarırmak.Premenopozal Kadınlarda Primer Fibromiyalji Sendromunun Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi.23.Ulusal FTR Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya, Türkiye.
 5. Murat Uludağ, Hidayet Sarı, Merih Sarıdoğan, Kerem Gün, Hamza Sucuoğlu, Hasan Hüseyin Gökpınar, Hasan Battal, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Ülkü Akarırmak. İstanbul Belediye Otobüsü (İETT) Şoförlerinde Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Sıklığı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon.23.Ulusal FTR Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya, Türkiye.
 6. Hamza Sucuğlu, Şansın Tüzün, Yıldız Analay Akbaba, Murat Uludağ, Hasan Hüseyin Gökpınar. Postmenapozal Kadınlarda Tüm Vücut Titreşimin Denge Üzerine Etkisinin Postürografi ve Denge Testleri ile Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 25-29 Mart 2014 Antalya, Türkiye.
 7. Sinem Yazıcı, Hasan Hüseyin Gökpınar, Hülya Apaydın. Tümör İzlenimi Veren Bir Tolosa-Hunt Sendromu Olgusu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 4-9 Aralık 2010 Antalya, Türkiye.

MESLEKİ KURSLAR VE EĞİTİM

 1. Tekerlekli Sandalye Kursu 21-24 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye
 2. Özel Enjeksiyon Yöntemleri ve Ultrasonografi Kursu 15-17 Mart 2013, Antalya, Türkiye
 3. Kinezyolojik Bantlama Kursu 24 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye
 4. Spastisitede Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonu Uygulamalı Taze Kadavra Kursu, 6 Mayıs 2017, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
 5. Serebral Palsi’de Klinik Pratikte İpuçları, 3 Haziran 2017, FizyoCare Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Ankara, Türkiye

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 1. 8. Dünya Nörorehabilitasyon Kongresi. 8-12 Nisan 2014, İstanbul
 2. 15. İsmet Çetinyalçın Günleri- Alt Ekstremite Tuzak Nöropatilerinde Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonografik Değerlendirme, 25 Mayıs 2013, İstanbul.
 3. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart 2013 Antalya.
 4. 14. İsmet Çetinyalçın Günleri-Disk Hernisi Tedavisinde Son Gelişmeler,25-5-2012,İstanbul.
 5. 11.Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, 17 Mart 2012, İstanbul.
 6. Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu, 23 Aralık 2011,  İstanbul .
 7. Obezite ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 42. Geleneksel Çubukçu Günleri, 10 Aralık 2011,İstanbul.
 8. 13. İsmet Çetinyalçın Günleri- Geriatrik Rehabilitasyon, 18 Haziran 2011, İstanbul.
 9. A’dan Z’ye İnme ve A’dan Z’ye Ankilozan Spondilit, 14-15 Ocak 2011, İstanbul.
 10. Serebral Palside Güncel Muayene ve Değerlendirme, 24 Aralık 2010, İstanbul.
 11. Lokomotor Sistem Günleri-Ayak ağrıları, 2-3 Aralık 2010 İstanbul.
 12. 12. İsmet Çetinyalçın Günleri- Nöropatik Ağrı, 11 Haziran 2010 İstanbul.
 13. 10.Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, 27 Mart 2010, İstanbul.
 14. Kranio-Servikal Bölge ve Çene Eklemi Sorunlarına Multidisipliner Yaklaşım,40. Geleneksel Çubukçu Günleri, 11-12 Aralık 2009,İstanbul.
 15. 44. Geleneksel Çubukçu Günleri- Ortopedik Rehabilitasyon-Kalça, 22 Kasım 2013, İstanbul
 16. 5. Türk Romatoloji Kongresi 27-31 Mart 2012 Antalya, Türkiye.
 17. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 25-29 Mart 2014 Antalya, Türkiye.
 18. 26.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 25-29 Nisan 2017 Antalya, Türkiye
 19. TETAD Kas İskelet Sisteminde Proloterapi Yaklaşımı ve Temporomandibular Eklemde Tanı ve Tedavi 13-15 Ekim 2017 Antalya, Türkiye

EK BİLGİ

Sosyal sorumluluk projeleri: Deniz Feneri Derneği sağlık biriminde gönüllü çalışan (2002-2007), 7 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şoförüne (İETT) yönelik 35 ay süreli ‘’İstanbul’ da Güvenli Yolculuk Projesi ‘’ nde eğitmenlik (2010-2011)

Hobiler: Bağlama çalma, halk müziği ve özgün müzik türünde eserler okuma, aerobik egzersiz ve fitness, bisiklete binme, yüzme, futbol, araba sürme, seyahat etme