Dr. Öğr. Ü. Merve AKDENİZ LEBLEBİCİLER
20 Temmuz 2018

Tıbbi Birim: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Akademik Unvan: Doktor Öğretim Üyesi

Telefon: +90 274 265 23 00 - 01 - 04 -05

E-Posta: kutahyadhs8@saglik.gov.tr

Yabancı Dil: İngilizce

EĞİTİM VE DENEYİM BİLGİLERİ

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Cumhuriyet Üniversitesi (2003- 2009)

Doktora/Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı: Marmara Üniversitesi (2010-2014)

Mesleki Deneyim:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010- 2014)

Virginia University (2013)

Concussion Care Center (2013)

Sheltering Arm Hospital (2013)

Medstar National Rehabilitation Hospital (2013)

Gümüşhane Devlet Hastanesi (2015- 2017)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2017-   )

Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, Mansız Kaplan B, Öztürk Gökbakan D, Akyüz G, “Sonographic mesurement can be misleading  for diagnosing carpal tunnel syndrome in patients with reumatoid arthritis” Acta Reumatol Port.  2016 Jan- Mar,  41(1), 40-4
 2. Mansız Kaplan B, Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, “Ultrasonographic assessment of the shoulder in carpal tunnel syndrome”, Maemara Medical Journal 2016, 29, 102-109
 3. Ağırman M, Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, Öztürk D, Akyüz G, “Is ultrasonography useful in the diagnosis of the polyneuropathy in diabetic patients?”, J Phsy Ther Sci 2016, 25, 2620- 2624
 4. Ağırman M, Akdeniz Leblebiciler M, Durmuş O, Saral I, Gündüz O, “Should we continue to administer blind shoulder injections”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2016, 27(1), 29- 33
 5. Mansız Kaplan B, Akdeniz Leblebiciler M, Yağcı I, “Median and ulnar nerve cross-sectional area in carpal tunnel syndrome with extraterritorial spread of sensory symptoms”, Ann Rheum Dis 2017, 76, 1405

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, Mansız Kaplan B, Öztürk Gökbakan D, Akyüz G, “Sonographic mesurement can be misleading  for diagnosing carpal tunnel syndrome in patients with reumatoid arthritis”, 2014 ACR/ARHP Annual Meeting, 14-19 nowember 2014, Boston MA, P:S64
 2. Mansız Kaplan B, Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, “Ultrasonographic assessment of the shoulder in carpal tunnel syndrome”,13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, 6-9 May 2015, Helsinki, Finland, P:55
 3. Ekinci F, Altınöz E, Çiftçili S, Akdeniz M, Akyüz G, “Sensivity and specificity of the screening tests for diabetic peripheal neuropathy”, European General Practice Research Network, October 18-21 2012, Antwerp, Belgium
 4. Öztürk D, Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, “Ultrasound versus electromyography in the diagnosis of ulnar neuropathy at the elbow”, 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation September 11-14 2013, İstanbul-Türkiye
 5. Mansız Kaplan B, Akdeniz Leblebiciler M, Yağcı I, “Median and ulnar nerve cross-sectional area in carpal tunnel syndrome with extraterritorial spread of sensory symptoms”, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 14- 17 Juna 2017, Madrid-SPain, Submission: 6551

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Akdeniz Leblebiciler M, Sencan S, Gündüz H, “Epidural Enjeksiyonlar”, Türkiye Klinikleri L PMR Special Topics 2013, 6(3), 57-65
 2. Akyüz G, Leblebiciler MA, “Otonom Sinir Sistemi Anatomisi ve Değerlendirilmesi”, Türk Fiz Tıp Rehab Der. 2012, Suppl 1:1-5

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Gündüz H, Leblebiciler MA, Keniş Ö, “Lomber epidural steroid enjeksiyonları: Uzun dönem etkileri”,  24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013, Antalya- Türkiye, S:225
 2. Gündüz H, Keniş Ö, Leblebiciler MA, “Kronik koksigodinide transsakrokoksigeal gangliyon impar (walther) bloğunun etkinliği: Olgu serisi”, 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013, Antalya- Türkiye, S:224
 3. Özkök Ö, Saygı EK, Tokgöz D, Akdeniz M, “Hemiplejik Serebral Palside kinezyolojik bantlamanın etkinliği: Randomize çift kör kontrollü klinik çalışma”, 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013, Antalya- Türkiye, S:242
 4. Eren B, Saygı EK, Tokgöz D, Akdeniz M, “ Obstetrik brakiyal pleksus paralizinde modifiye zorunlu kullanım hareket terapisinin etkileri: Randomize kontrollü çalışma”, 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013, Antalya- Türkiye, S:235
 5. Gündüz H, Ağırman M, Öztürk D, Akdeniz M, “İntraartiküler omuz enjeksiyonlarında kör ve floroskopik yöntemlerin karşılaştırılması”, 12. Ulusal Ağrı Kongresi 17- 20 Mayıs 2012, İstanbul-Türkiye
 6. Ağırman M, Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, Öztürk D, Akyüz G, “Diyabetik hastalarda Karpal Tünel Sendromu ve Polinöropati tanısı: Ultrason ve elektrofizyolojinin karşılaştırılması”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22- 26 Nisan 2015, Antalya- Türkiye, S:243
 7. Akdeniz Leblebiciler M, Mansız Kaplan B, Gündüz OH, “Tek taraflı lomber radikülopatili hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna alınan yanıtta paraspinal haritalama yönteminin yerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22- 26 Nisan 2015, Antalya- Türkiye, S:209
 8. Mansız Kaplan B, Akdeniz Leblebiciler M, Yağcı I, “Duyusal semptomları ekstramedian yayılım gösteren karpal tünel sendromlu hastaların median ve ulnar sinir kesit alanının ultrasonografik olarak değerlendirilmesi”, 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 25- 29 Nisan 2017, Antalya- Türkiye, S:52
 9. Mansız Kaplan B, Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M, “Karpal Tünel Sendromlu hastaların omuz ultrasonografi bulguları”, TRASD, Türk Romatoloji Kongresi 22- 26 Mart 2017, S:15

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

 1. Yağcı I, Akdeniz Leblebiciler M,  Mansız Kaplan B, Öztürk Gökbakan D, Akyüz G, “Sonographic mesurement can be misleading for diagnosing carpal tunnel syndrome in patients with rheumatoid arthritis”, Acta Reumatol Port 2016 Jan- Mar, 41(1), 40-4, atıf sayısı 1


Kurs/ Toplantı

 1. ISTMUS II Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Kursu, Boyun ve Omuz Kuşağı Anatomisi ve Ultrasonografi, 15.05.2014 Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pendik- İstanbul


Ödüller

 1. İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması Birincilik Ödülü, 2015

  Akdeniz Leblebiciler M,  Mansız Kaplan B, Gündüz h, “Tek taraflı  lomber radikülopatili hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna alınan yanıtta paraspinal haritalama yönteminin yerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi”

 2. 24.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Birincilik Ödülü, 2013

  Eren B, Saygı EK, Tokgöz D, Akdeniz M, “ Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizinde Modifiye Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma”

 3. 25. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum İkincilik Ödülü, 2015

Akdeniz Leblebiciler M,  Mansız Kaplan B, Gündüz H, “Tek taraflı lomber radikülopatili hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonuna alınan yanıtta paraspinal haritalama yönteminin yerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi”


Sertifikalar

 1. Certificate of Attendance 8th World Congress for NeuroRehabilitation April 8-12, 2014, İstanbul-Türkiye
 2. Turk- Muskulus  Ultrasonografi Günleri Katılım Belgesi, Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, 1-2 Mart 2012, İstanbul
 3. Bir Elektrofizyoloji (EMG) laboratuvarındaki tetkikleri yapabilecek ve değerlendirebilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olduğumu gösterir belge (11.03.2015/ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD- İstanbul)
 4. Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Katılım Sertifikası, 2-3 Kasım 2013, İstanbul
 5. ISTMUS-2 Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Kursu Katılım Belgesi, Marmara Üniversitesi FTR Kliniği, 15- 16 Mayıs 2014, İstanbul
 6. Kinesiotaping Kursu Katılım Sertifikası, 24-25 Kasım 2012, İstanbul


Üyelikler:

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği