Dr. Öğr. Ü. Fatıma YAMAN
20 Temmuz 2018

Tıbbi Birim: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Akademik Unvan: Doktor Öğretim Üyesi

Telefon:+90 274 265 23 00 - 01 - 04 -05

E-Posta: kutahyadhs8@saglik.gov.tr

Yabancı Dil: İngilizce

 

EĞİTİM VE DENEYİM BİLGİLERİ

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Celal Bayar Üniversitesi (2002- 2008)

Doktora/Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı: Afyon Kocatepe Üniversitesi (2009- 2014)

Mesleki Deneyim:

Sivas Şarkışla Çakırşeyhi (Gürçayır) Sağlık Ocağı (2008- 2009)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009- 2014)

Muş Bulanık Devlet Hastanesi (2014- 2015)

İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi (2015- 2016)

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi (2016- 2018)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2018-   )

Projelerde Yaptığı Görevler:

Koroner Arter Hastalarında Faz III Kardiyak Rehabilitasyonun Etkileri (Araştırmacı)

Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Demirdal US, Haktanir A, Yaman F, “ Low back pain due to the osteitis condensans ilii”, Turkish Journal of Osteoporosis 2013, 19(2), 48-52,
 2. Solak Ö, Erdoğan MÖ, Yıldız H, Ulaşlı AM, Yaman F, Terzi ESA, Dündar Ü, Ulu MS, Solak M, “Assessment of opioid receptor μ1 gene A118G polymorphism and its association with pain intensity in patients with fibromalgia”, Rheumatology International 2014, 34 (9), 1257- 1261
 3. Ulaşlı AM, Yaman F, Dikici Ö, Karaman A., Kaçar E., Demirdal ÜS, “Accuracy in detecting knee effusion with clinical examination and the effect of effusion, the patient’s body mass index and the clinician’s experience”, Clinical Rheumatology 2014, 33 (8), 1139-1143
 4. Ulu SM, Ulaşlı A, Yaman F, Yaman G, Özkeçeci G, Yüksel Ş, “The relationship between vitamin D and PTH levels ans cardiovascular risk in the elderly hypertensives”, Clinical and Experimental Hypertension 2014, 36 (1), 52- 57
 5. Ulaşlı AM, Tok F, Karaman A, Yaman F, Dikici Ö, Oruç S, Özçakar L, “Nerve enlargement after cold exposure: a pilot study with ultrasound imaging”, Muscle&Nerve 2014, 49(4), 502- 505
 6. Ulu MS, Ahsen A, Yaman F, Yaman G, Yüksel Ş, Acartürk G, “Sirotik Asit spontan Perforasyonu ve sonrasında Görülen İlginç Gelişme: Olgu Sunumu”, Int J Basic clin Med 2014, 3(1), 37-9
 7. Ulu MS, Ahsen A, Akcı Ö, Yaman F, Demir K, Yaman G, Yüksel Ş, Acartürk G, “The relationship between dipping-non-dipping arterial blood pressure pattern and frequency of restless leg syndrome with related factors”, Anatol J Cardiol, 2015 April, 15(4), 284-8
 8. Toktaş H, Yaman f, Ulaşlı AM, Dündar Ü, “Virtual Reality Rehabilitation in a case with spinocerebellar ataxia”, turkish Journal of Physical Medicine& Rehabilitation 2015, 61, 383-6
 9. Dündar Ü, Aşık G, Ulaşlı AM, Sınıcı Ş, Yaman F, Solak Ö, Toktaş H, Eroğlu S, “Assessment of pulsed electromagnetic field therapy with Serum YKL-40 and ultrasonography in patients with knee osteoarthritis”, Int J Rheum Dis. 2016 March, 19(3), 287- 93
 10. Solak Ö, Yaman F, Ulaşlı AM, Eroğlu S, Akcı Ö, Özkeçeci G, Toktaş H, Dündar Ü, “Improvement in quality of life, functional capacity and depression level after cardiac rehabilitation”, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015, 61(2), 130-136

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Ulaşlı AM, Yaman F, Gönül Y, Gökalp H, Özen MT, Rüzgar H, Gülsarı Y, Dündar Ü, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kas İskelet Sistemi Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Kocatepe Tıp Dergisi 2014, 15(2)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Koroner Arter Hastalarında Faz III Kardiyak Rehabilitasyonun Etkileri, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011

Diğer Yayınlar: Ulusal Kitap Bölümleri

 1. Yoğun Bakım Protokolleri, Yoğun Bakımda mobilizasyon Uygulama Protokolü; sayfa 144-152. ISBN 978-605-83382-1-0;2017


Kurs Katılım Belgeleri

1. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu- Yeterlilik Belgesi (2013- 2018)

2. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu, TFTR Geriatrik Çalışma Grubu, 2016

3. Kardiyak Rehabilitasyon Kursu- Ulusal FTR Kongresi, 2013

4. EEG- EMG 10. Sürekli Eğitim Semineri- Türkiye klinik Nörofizyoloji Derneği, 2010

5. Romatizmal Hastalıklarda Kas- İskelet Sistemi USG Kursu, Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fakültesi, 2010

 

Üyelikler: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği